Standardní služby (zahrnuté v měsíčních zálohách na služby a energie)

Služby správce:

 • správa a chod celé Rezidence Slatinice
 • údržba bytového domu a přilehlého okolí
 • provoz společenské místnosti
 • úklid společných prostor

 

Nadstandardní služby

Dle individuálních potřeb nájemníků

 • opravy a montáže v bytech
 • úklid v domácnosti
 • donáška jídel – výběr z menu 2 teplých jídel
 • nákupy
 • výlety, kulturní akce
 • pomoc s administrativou, úřady
 • kadeřnictví, manikúra, pedikúra
 • využití služeb Lázní Slatinice a.s.

 

Další služby

Lékařská služba

Je vykonávána v souladu s příslušnými zákony a předpisy ČR.

V případě zájmu může být senior přeregistrován ke smluvnímu praktickému lékaři.

 

Zdravotnická služba

Jedná se o služby poskytované zdravotnickým personálem (zdravotní sestry) a jsou poskytovány na základě předchozí individuální dohody klienta s poskytovatelem služeb.

Služba zahrnuje:

 • zdravotní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská péče v domácnosti

 

Ošetřování pacientů v domácím prostředí je hrazeno zdravotními pojišťovnami, pokud je zdravotní péče indikována lékařem, dle vyhlášky 45/1997 Sb.

 

Pečovatelská služba (pečovatelky / asistentky sociální péče)

Jedná se o služby poskytované domácími pečovatelkami nebo asistentkami a jsou poskytovány za úhradu a na základě předchozí individuální dohody.

Poskytované služby:

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu a po malování
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla + drobné opravy
 • doprovod k lékaři a na úřady
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • další možné dle domluvy

 

Služby jsou hrazeny na základě konkrétní dohody mezi klientem a pečovatelkou / asistentkou a jsou podrobně uvedeny v příslušných cenících.

Naše další Rezidence: